Resultaatgerichte vochtbestrijding van een appartementen complex met monumentale waarde in Wenen.

 

Om de resultaatgerichte vochtbestrijding te doen moest als eerste het natte metselwerk drooggemaakt worden zonder aantasting van de constructie (zoals geëist door Monumentenzorg). De muren in de kelder en de begane grond waren nat door het optrekkende vocht.

Belangrijk onderdeel van de vochtbestrijding van dit gebouw die lange tijd aan de krachten van water was blootgesteld door optrekkend vocht waren:

  • zijn een muffe geur,
  • schimmelvorming,
  • en loslatend pleister.

 

Om de vochtbestrijding en restauratie te doen eiste de Oostenrijkse monumentenzorg dat de oorspronkelijke constructie en stijl van het appartementengebouw uit de Biedermeiertijd bewaard zouden blijven.

Christian Mategka, de beheerder van het gebouw, denkt terug aan de “schokkende” conditie waarin het verkeerde. Zoals hij zei: “Niemand zou er willen wonen.

Het probleem van vochtbestrijding werd verergerd door slechte ervaringen met conventionele methodes om het pand droog te maken van optrekkend vocht.

Bekende methodes van bestrijding van optrekkende vocht zoals het doorzagen van muren of chemische injecties en actieve osmose waren zonder resultaat en waren door de beheerder bij andere gebouwen uitgeprobeerd.

Ik ben er nooit voor geweest om in te grijpen in de constructie van het gebouw, muren constant bloot te stellen aan elektrische stroom of op te vullen met extra chemische middelen”, zegt de beheerder Christian Mategka, bij zijn zoektocht naar een betere oplossing. Uiteindelijk kwam hij in aanraking met het Aquapol systeem voor optrekkend vocht.

Volgens zijn ervaren restauratie-expert, dient een fatsoenlijk bedrijf de diagnose van het metselwerk uit te voeren volgens gestandaardiseerde methodes, waarbij het droogmaakproces van de vochtbestrijding volledig volgens deze methodes dient te worden gedocumenteerd.  Verder verwachtte hij een lijst van begeleidende maatregelen te krijgen om het droogmaken te kunnen garanderen. De Aquapol procedure voor aanpak van optrekkend vocht voldeed volledig aan deze eisen.

 

Wat waren de doelstellingen de vochtbestrijding?

Voor een resultaatgerichte vochtbestrijding:

  • moest het gebouw drooggemaakt worden
  • en uitgebreid gerestaureerd om goed verlichte, moderne wooneenheden van hoge kwaliteit te verkrijgen.

Standaard onderhoudswerk was niet voldoende om het historische karakter van het gebouw te kunnen behouden.

In het gebouw waren bepaalde constructie-aanpassingen nodig en de woongedeeltes moesten worden uitgebreid door verbouwing van de zolders. Bepaalde appartementen waren voorzien van balkons en buitenverblijven die volledig opnieuw uitgevoerd moesten worden.

Alle nieuwe onderdelen moesten aan het uiterlijk van het gebouw worden aangepast overeenkomstig de eisen van Monumentenzorg, en moesten bovendien worden gefabriceerd volgens alle huidige normeringen, bouwreglementen en technische eisen.

 

De geschiedenis van het appartementen complex

 

Resultaatgerichte vochtbestrijdingHet monumentale gebouw “Zum goldenen Bären” op de Kirchengasse 28, 1070 Wenen, werd in het begin van de negentiende eeuw gebouwd op de ruïnes van een voormalig Biedermeier-gebouw. Het is diverse malen uitgebreid en recentelijk wordt het gebruikt als appartementencomplex. En het was hoognodig aan restauratie toe. De Oostenrijkse monumentenzorg eiste dat de oorspronkelijke constructie en stijl van het appartementengebouw uit de Biedermeiertijd bewaard zouden blijven.

Wat was de procedure van vochtbestrijding en de resultaten?

 

De vochtbestrijding en het droogmaken van het gebouw werd door Aquapol uitgevoerd,  zonder gebruik te maken van chemicaliën  of wijzigingen aan te brengen aan de constructie van het gebouw.

Het gemiddelde vochtgehalte in het metselwerk bedroeg in het begin ca. 8,5 gewichtsprocent en werd teruggebracht tot minder dan een derde (2,6 gewichtsprocenten). Binnen slechts één jaar was het gebouw droog gemaakt.

Bij de voltooiing kreeg het project de tweede plaats toegewezen bij de 21e Annual Urban Redevelopment Awards in 2006. De prijsuitreiking vond plaats op 12 juni 2006 in het hoofdkwartier van de Nationale Bouwgilde in Wenen.

 

Resultaatgerichte vochtbestrijdingResultaatgerichte vochtbestrijding

Interview met de klant

“Zum goldenen Bären” van Bruckner vastgoedbeheer werd door middel van de technologie van Aquapol met goed resultaat drooggemaakt. In het volgende interview deelt CEO Christian Mategka zijn ervaringen met het Aquapol apparaat en de resultaten die hij heeft waargenomen.

Aquapol: “Meneer Mategka, hoe oud is dit gebouw?”
Mategka: Het is een karakteristiek gebouw die het tijdperk tussen 1770 en het midden van de negentiende eeuw vertegenwoordigt. Overheersend kenmerk uit die tijd is, dat de gebouwen geen horizontale of verticale isolatie kenden. ”

Aquapol: “In welke staat verkeerde het gebouw voordat met de renovatie werd begonnen?
Mategka: “Het was beangstigend, kijk maar naar de foto’s. Niemand zou er echt willen wonen. ”

Aquapol: “Wat was de mening hierover van de Oostenrijkse Monumentenzorg?
Mategka: “De Oostenrijkse Monumentenzorg zei dat de constructie van het gebouw moest worden behouden en dat het dan onder Monumentenzorg zou komen.

In ons uitgebreide herstructureringsplan moesten we daarom zeer sterk de nadruk leggen op het behoud van de oorspronkelijke architectuurstijl van het gebouw.

Vooral omdat het droogmaken van het metselwerk ons nogal wat hoofdbrekens bezorgde, omdat toen alleen de methodes van het doorzagen van muren, injecteren met chemicaliën, osmose en actieve systemen bekend waren.

We hadden deze methodes zonder resultaat al op andere gebouwen uitgeprobeerd. Ook hou ik er niet van om in de statische constructie van een gebouw in te grijpen of de muren bloot te stellen aan voortdurende elektrische stromen of toevoeging van extra chemicaliën. Om die reden heb ik mij eerst gefocust op het Aquapol systeem. ”

Aquapol: “Was u niet sceptisch over het idee van een methode waarbij wordt gezegd dat het werkt zonder chemicaliën of het doorzagen van muren, maar in plaats daarvan de polariteit van de optrekkende watermoleculen omkeert op basis van gravo-magnetische trillingen, waardoor deze moleculen weer terug de grond in gaan?
Mategka: “Oh zeker wel, sceptisch is nog zacht uitgedrukt. Maar de referenties zoals die van het Haydn-museum in Eisenstadt, het parlementsgebouw van Boedapest of de kloosterkelder in Klosterneuburg bracht mij er uiteindelijk toe dat ik deze methode een kans wilde geven. En zoals ik al zei, was ik teleurgesteld geraakt in de gebruikelijke methodes. Het idee fascineerde me dat het mogelijk zou kunnen zijn het karwei gedaan te krijgen zonder aantasting van muren of zonder gebruik van chemicaliën, maar door eenvoudig een apparaat te installeren, waarbij dan ook nog geen onderhoud of energie nodig zou zijn.”

Aquapol: “Aquapol is geen gewoon systeem, kwam u dan geen problemen tegen?”
Mategka: “Nee, aangezien voor een gerenommeerd bedrijf dat muurdiagnoses uitvoert de werkrichtlijn geldt, dat specifieke meetmethodes gevolgd dienen te worden. Elke bereikte stap tijdens het droogmaakproces dient volgens standaardmethodes te worden gemeten, terwijl het droogmaakproces over het gehele traject gedocumenteerd dient te worden. Bovendien dient een lijst beschikbaar te worden gesteld met begeleidende maatregelen die voor volledige droogmaking nodig zouden kunnen zijn, zoals het verwijderen van oud pleisterwerk en dergelijke. Het Aquapol systeem voldoet aan al deze vereisten.

Het gemiddelde vochtgehalte van alle individueel geboorde monsters bedroeg 8,59%, bij de metingen na het eerste jaar was dit teruggebracht tot 2,63%. Dus was de vochtinhoud met twee-derde verminderd, in minder dan een jaar tijd! ”

Aquapol: “Hoe is het nu gesteld met uw aanvankelijke scepsis?”
Mategka: “Die is volledig verdampt, net als het vocht in ons gebouw. We zijn volledig overtuigd van uw systeem. Je kunt gewoon zien dat het werkt. Uw medewerkers onderscheiden zich door vakmanschap, vriendelijkheid en eenvoud. Wat ik bijzonder aangenaam vond was, dat tijdens de voortdurende begeleiding, buiten het restauratieadvies, ook nog een advies was bijgesloten voor een afvoer ter bevordering van de werking van het Aquapol pakket voor optrekkend vocht. Wij zijn verheugd u te hebben gevonden als partner. ”

Aquapol: “Zou u Aquapol aan anderen willen aanbevelen?”
Mategka: “Natuurlijk. Het beste bewijs is dat we hebben besloten de Aquapol methode voor optrekkend vocht te gaan gebruiken in zeven andere panden in ons beheer. ”

Aquapol: “Meneer Mategka, dank u wel voor dit interview.”

 

Neem bij vochtproblemen contact op met een van onze deskundigen, zij staan u graag te woord
Bel 035-5311104 of stuur een e-mail naar info@aquapol-holland.nl